Trang chủ » TÀI LIỆU KẾ TOÁN » Những quy định về sổ sách kế toán mới nhất

Những quy định về sổ sách kế toán mới nhất

Những quy định về sổ sách kế toán mới nhất

1. Sổ kế toán phải dùng mẫu in sẵn và đóng thành quyển.Những quy định về sổ sách kế toán

2. Trước khi dùng sổ kế toán phải thực hiện các thủ tục sau:
2.1. Ngoài bìa và trang đầu sổ kế toán (góc trên bên trái) phải ghi tên cơ quan quản lý, tên đơn vị; Giữa bìa ghi tên sổ, niên độ kế toán; Trang đầu ghi số trang có trong sổ kế toán, họ, tên người ghi sổ, ngày ghi sổ kế toán và ngày kết thúc ghi sổ hoặc ngày chuyển giao sổ cho người khác. Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự phải ký xác nhận và đóng dấu vào trang đầu của sổ kế toán;
2.2. Các trang sổ kế toán phải đánh số trang và giữa hai trang sổ kế toán phải đóng dấu giáp lai của Cơ quan Thi hành án

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment