Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Khi nộp thuế và hoàn thuế GTGT có những sai sót nào thường gặp

Khi nộp thuế và hoàn thuế GTGT có những sai sót nào thường gặp

  Sai sót trong nộp thuế và hoàn thuế GTGT – Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng thì thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đánh trên khoản giá trị tăng thêm cuả hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng và được nộp vào ngân sách Nhà nước theo mức độ tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Nộp  thuế và hoàn thuế GTGT có những sai sót nào?

Những sai sót thường gặp trong việc nộp thuế chủ yếu như:

 • Nộp thuế nhầm vào tài khoản tạm giữ, thay vì phải nộp vào tài khoản thu ngân sách.
 • Nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu nhưng không ghi số tờ khai, ngày hoặc ghi số tờ khai và ngày nhưng số tiền không khớp với tờ khai thì sẽ bị trả về.
 • Ghi nhầm tên người nộp là tên cá nhân đi nộp tiền (Phải ghi tên pháp nhân Doanh nghiệp) khi nộp thuế.
 • Không nắm rõ các qui định về thời hạn nộp thuế của từng sắc thuế để chủ động nộp trước ngày hết hạn nộp thuế, bị cơ quan thuế nhắc nộp thuế và bị phạt chậm nộp thuế.
 • Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước: Không ghi rõ tài khoản của cơ quan thuế trên giấy nộp tiền, thiếu quan tâm ý nghĩa của những mã hiệu mục lục ngân sách nhà nước có liên quan (cấp, chương, loại, khoản, muc, tiểu mục) để ghi cho đúng khi nộp thuế.
 • Khi phát sinh khoản phải nộp (không thuộc các loại thuế thông thường) đã không lập tờ khai nộp thuế cho cơ quan thuế.

Những sai sót thường gặp trong việc hoàn thuế GTGT như:

1. Hồ sơ chứng minh hàng xuất khẩu :

 • Không thuyết minh sự sai biệt giữa hoá đơn và tờ khai Hải quan; giữa hoá đơn và chứng từ thanh toán.
 • Thiếu chứng từ thanh toán hợp pháp đối với hàng xuất khẩu .
 • Không có xác nhận của Hải quan tại ô 47 của tờ khai Hải quan

Sai sót trong nộp thuế và hoàn thuế GTGT

2. Văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT (mẫu 10/GTGT):

 • Văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không xác định mình thuộc đối tượng cụ thể nào được hoàn thuế GTGT (xuất khẩu hay âm luỹ kế 3 tháng v.v…).

3. Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh:

 • Bảng kê khai tổng hợp số phát sinh đề nghị hoàn không khớp với số thuế GTGT đã kê khai hàng tháng (phải điều chỉnh lại số liệu đã kê khai nhầm trước khi lập hồ sơ hoàn thuế GTGT).

4. Phó giám đốc hoặc người được uỷ quyền:

 • Phó giám đốc hoặc người được ủy quyền ký tên vào văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT không được xem là hợp lệ.

5. Tài khoản đề nghị chuyển số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment