Trang chủ » TÀI LIỆU KẾ TOÁN » Công tác kế toán chi phí trong quản lý doanh nghiệp

Công tác kế toán chi phí trong quản lý doanh nghiệp

Công Ty Kế Toán Hà Nội xin giới thiệu với tất cả các bạn một loại  hình về kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp , để các bạn nghiên cứu và tìm hiểu ,chi phí quản lý doanh nghiệp cần làm những gì và các tài khoản trong quản lý doanh nghiệp .

Chi phí quản lý doanh nghiệp là những chi phí cho việc quản lý kinh doanh, quản lý hành chính và phục vụ chung khác liên quan đến hoạt động của cả doanh nghiệp.

Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm nhiều khoản cụ thể theo quy đinh hiện hành được phân thành các loại sau:

– Chi phí nhân viên quản lý.

– Chi phí vật liệu quản lý.

– Chi phí đồ dùng văn phòng.

– Chi phí khấu hao TSCĐ.

– Thuế phí và lệ phí.

– Chi phí dự phòng.

– Chi phí dịch vụ mua ngoài

– Chi phí khác bằng tiền.

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp TK642. Căn cứ vào nội dung các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp được chia làm 8 tài khoản cấp II

– TK6421: Chi phí nhân viên quản lý.

– TK6422: Chi phí vật liệu quản lý.

– TK6423: Chi phí đồ dùng văn phòng.

– TK6424: Chi phí khấu hao TSCĐ.

– TK6425: Thuế, phí , lệ phí.

– TK6426: Chi phí dự phòng.

– TK6427: Chi phí dịch vụ mua ngoài.

– TK6428: Chi phí bằng tiền khác.

Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp .

(1): Chi phí nhân viên quản lý .

(2): Chi phí vật liệu.

(3): Chi phí đồ dùng văn phòng.

(4): Phân bổ chi phí trả trước.

(5): Chi phí khấu hao TSCĐ

(6): Thuế phí và lệ phí

(7): Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác

(8): Chi phí dự phòng.

(9): Chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền khác.

(10): Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh nghiệp.

(11): Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

(12): Chi phí chờ kết chuyển

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment