Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn cách tự học kế toán thuế môn bài chi tiết nhất

Hướng dẫn cách tự học kế toán thuế môn bài chi tiết nhất

Cách tự học kế toán thuế môn bài như sau – Kế toán phải thuế phải liên tục cập nhật các thông tư nghị định về thuế. Đặc biệt là các phần mềm

1. Cơ sở pháp lý:

Nghị quyết 473/NQ-HĐNN ngày 10/9/1991
Nghị định 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002
Thông tư 42/2003/TT-BTC Hướng dẫn sửa đổi bổ sung thông tư 96/2002 ngày 24/10/2002
Thông tư 28/2011/TT-BTC ( mới nhất)

2. Thuế môn bài và đối tượng nộp thuế:

Thuế môn bài là loại thuế được thu một lần vào đầu năm. Khoản thu này có ý nghĩa chứng nhận về việc các tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và thuộc diện quản lý thuế của cơ quan thuế.
Đối tượng nộp thuế môn bài: là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ VN thuộc mọi thành phần kinh tế thuộc đối tượng nộp thuế môn bài
Mức thuế môn bài: ( nhìn trên giấy phép ĐKKD xem vốn điều lệ thế nào)

3. Quy định của mức thuế môn bài

Các tổ chức kinh doanh nộp thuế môn bài theo 4 bậc, căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy phép ĐKKD.

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cho cả năm
Bậc 1 : Trên 10 tỷ 3 triệu ư
Bậc 2 : Từ 5 tỷ – 10 tỷ 2 triệu ư
Bậc 3 : Từ 2 -5 tỷ 1.5 triệu ư
Bậc 4 : Dưới 2 tỷ 1 triệu ư

4. Hồ sơ kê khai thuế môn bài:

Làm tờ khai theo mẫu 01/MBAI ( theo thông tư 28/2011) và nộp tiền theo mẫu C1-02/NS ( Thông Tư 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011)

Ví dụ: Công ty CP nghiên cứu hỗ trợ Hà Nội có mã số thuế: 0100100248
Địa chỉ: số 19 ngõ 3 phường Khương Mai,. Thanh Xuân, Hn
Số điện thoại: 04 629 633 40
Có đăng ký vốn điều lên trên giấy phép đkkd 1, 8 tỷ năm 2009.
Yêu cầu: Lập tờ khai thuế môn bài 2010.
Bài làm:
Mẫu số: 01/MBAI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28 /2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính thuế: năm 2010
[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
[04] Người nộp thuế : Công ty cổ phần hỗ trợ Hà Nội
[05] Mã số thuế: 0100100248
[06] Địa chỉ: Số 57 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội…………………………………………………………………………………..
[07] Quận/huyện:Thanh Xuân ………………. [08] Tỉnh/Thành phố: ….Hà Nội……………………………
[09] Điện thoại: …..04.629. 633.40……………. [10] Fax: ……………… [11] Email: ………………
[12] Đại lý thuế (nếu có) :………………………………………………………………………….
[13] Mã số thuế: …………………………………………………………………………………
[14] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………
[15] Quận/huyện: ………………. [16] Tỉnh/Thành phố: ……………………………….
[17] Điện thoại: ………………… [18] Fax: ……………… [19] Email: ………………
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:………………………………ngày ……………………………..
[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
Ngày 1 tháng 1 năm 2010
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Sau khi làm xong tờ khai, in làm 3 tờ mang nộp cơ quan thuế
Tiếp sau, nộp tiền, làm xong in thành 2 bản, 1 tờ cầm về làm căn cứ hạch toán ( mẫu Mẫu số: C1-02/NS): Max chương, mã ngành phải hỏi người quản lý thuế của bạn, nó luôn cố định, còn mã tiểu mục thì khác)
Mã Chương: 754
Mã ngành: 195 ( bây giờ theo thông tư 85 là thông tư 85 thì ko có khoản mục này trong mẫu nữa) Xem chi tiết TT 85/2011/BTC ngày 17 /6/2011
Mã tiểu mục: khác nhauu giữa các loại thuế, môn bài, giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp
Nếu ko xin đc thì làm như sau: Vào xem ở Quyết định 33/2008/
Từ năm 2011 theo TT28 quy định:
Doanh nghiệp không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp tờ khai thuế môn bài, chỉ phải nộp tiền thuế.
Còn các doanh nghiệp mới thành lập và có thay đổi vốn điều lệ thì phải nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế tiền thuế mb

Chú ý: đối với doanh nghiệp có thành lập thêm chi nhánh, cửa hàng mà có phát sinh thêm doanh thu thì nộp theo mức thống nhất 1 000 000 đ /1 năm ( nếu thành lập cùng địa bàn trụ sở chính thì sẽ nộp tại trụ sở chính; nếu khác địa bàn ( khác quận huyên ) thì nộp tại địa điểm đó)

5. Thời gian nộp thuế môn bài

Tháng 1 đầu năm
Đối với doanh nghiệp mới thành lập thì nộp ngày trong tháng đăng ký. Chú ý: nếu thành lập vào 6 tháng đầu năm, thì nộp cả năm. Còn nếu thành lập vào 6 tháng cuối năm thì nộp nửa năm.

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment