Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết

Hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài chi tiết

Tờ khai thuế môn bài – mẫu số 01/MBAI được sử dụng chung cho các trường hợp kê khai bao gồm: kê khai lần đầu trong năm, kê khai điều chỉnh, bổ sung và kê khai của cơ sở mới thành lập.

1. Mẫu tờ khai thuế môn bài

 mẫu -to-khai-thue-mon-bai

2. Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài

Số tiền ghi trên tờ khai tính theo đơn vị là đồng Việt Nam. Không ghi số thập phân trên tờ khai.

Các chỉ tiêu trong tờ khai thực hiện như sau:

[01] Kỳ tính thuế: Cơ sở kinh doanh phải ghi rõ năm tính thuế môn bài.

[02] Người nộp thuế: Ghi theo tên của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài. Nếu là trụ sở chính thì ghi tên của trụ sở chính. Nếu là chi nhánh ở khác địa phương với trụ sở chính phải nộp thuế môn bài tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động thì ghi theo tên chi nhánh.

[03] Mã số thuế: Ghi theo mã số thuế đầy đủ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

[04],[05],[06] Địa chỉ, Quận/huyện, Tỉnh/ thành phố: Ghi theo địa chỉ của cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

[07],[08],[09] Điện thoại, Fax, Email: Ghi theo số để có thể liên lạc với cơ sở kinh doanh kê khai và nộp thuế môn bài.

[10] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm:

Nếu Người nộp thuế khai tờ khai lần đầu trong năm tính thuế thì không cần đánh dấu chỉ tiêu này.

Nếu Người nộp thuế trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

[11] Người nộp thuế môn bài: Ghi theo tên giống chỉ tiêu [02].

Ghi các cột tương ứng như sau: Cột “Vốn đăng ký hoặc thu nhập một tháng”: ghi theo số vốn đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép đầu tư tính đến thời điểm 31/12 năm trước. Nếu là cơ sở mới thành lập thì là số vốn đăng ký khi thành lập.

Cột “Bậc môn bài” và cột “Mức thuế môn bài” ghi theo mức tương ứng với mức vốn đăng ký quy định tại Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 7/5/2003 của Bộ Tài chính.

[12] Ghi rõ tên, địa chỉ của các cơ sở kinh doanh hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương.

Nếu là trụ sở chính nộp thuế môn bài thì ghi các chi nhánh, nhà máy, xưởng sản xuất, cửa hàng, địa điểm kinh doanh… hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính.

Nếu là chi nhánh ở khác địa phương cấp tỉnh với đơn vị chính  thì ghi các cửa hàng, cơ sở kinh doanh… hạch toán phụ thuộc chi nhánh (nếu có), đồng thời ghi đầy đủ vào các cột tương ứng.

[13] Ghi tổng số thuế môn bài phải nộp (tổng cộng của cột mức thuế môn bài).

Ví dụ : Công ty TNHH A được thành lập năm 2005, có trụ sở tại số C Bạch Mai,Quận Hai Bà Trưng Hà Nội, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vốn điều lệ của Công ty là 8 tỷ đồng. Công ty có 01 cửa hàng bán lẻ tại số X Hàng Đào, Quận Hoàn kiếm. Tháng 10 năm 2006 Công ty thành lập thêm một Chi nhánh hạch toán độc lập tại thị xã Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên với số vốn điều lệ là 3 tỷ.

Công ty kê khai nộp thuế môn bài năm 2007 như sau :

* Tại Hà Nội : Công ty TNHH A phải lập tờ khai thuế môn bài nộp cho chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng.

[01] Kỳ tính thuế : năm 2007

[02] Người nộp thuế : Công ty TNHH A

[03] Mã số thuế : 01xxxxxxxx

[04] Địa chỉ : số C Bạch Mai

[05] Quận : Hai Bà Trưng     [06] Thành phố Hà Nội

[07] Điện thoại : 04xxxxx     [08] Fax            [09] Email :

CHỈ TIÊU
Vốn đăng ký
hoặc thu nhập
một tháng
BẬC
MÔN BÀI
MỨC THUẾ
MÔN BÀI
[10]
Người nộp thuế môn bài :
Công ty TNHH A
8.000.000.000
2
2.000.000
[11]
Đơn vị trực thuộc :
Cửa hàng bán lẻ Hàng Đào
     1.000.000
[12] Tổng số thuế môn bài phải nộp 3.000.000

* Tại Hưng Yên : Chi nhánh Công ty phải lập tờ khai thuế môn bài nộp cho Chi cục thuế Thị xã Hưng Yên :

[01] Kỳ tính thuế : năm 2007

[02] Người nộp thuế : Chi nhánh Công ty TNHH A

[03] Mã số thuế : 01xxxxxxxxxxx (mã số 13)

[04] Địa chỉ : Thị xã Hưng Yên

[05] Quận :                            [06] tỉnh Hưng Yên

[07] Điện thoại : 0xxxxxx     [08] Fax            [09] Email :

CHỈ TIÊU
VỐN
ĐĂNG KÝ
BẬC
MÔN BÀI
MỨC THUẾ
MÔN BÀI
[10]
Người nộp thuế môn bài :
Chi nhánh công ty TNHH A
3.000.000.000
3
1.500.000
[11]
Đơn vị trực thuộc :
[12] Tổng số thuế môn bài phải nộp 1.500.000
Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment