Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Hướng dẫn cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Cách định khoản hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương  (BHXH, BHYT, BHTN, KPCD) theo Quyết định 48/2006 QĐ-BTC của Bộ tài chính.

Tính lương cho nhân viên vào cuối tháng  kế toán cần căn cứ vào:

– Bảng chấm công của từng bộ phận gửi lên.
– Hợp đồng Lao động.
– Quy chế, Quy định về việc tính lương cho Công nhân viên của Doanh nghiệp.

ke toan tien luong va khoan trich theo luong

Thường có 2 bộ phận cơ bản trong một DN mà Kế toán cần phải tính lương và thực hiện các khoản trích theo lương đó là:

– Bộ phận sản xuất,
– Bộ phận quản lý Doanh nghiệp

1) Tính lương cho Bộ phận sản xuất – loại hình DN Sản Xuất/ Xây Dựng/ Dịch Vụ – TK 154 

– Trong Bộ phận sản xuất  kế toán thường phân làm 2 bộ phận nhỏ là Bộ phận Quản lý sản xuất và Bộ phận trực tiếp sản xuất

Bộ phận quản lý sản xuất – TK 1547
Bộ phận trực tiếp sản xuất – TK 1542

Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Sản xuất

1.1 Tính tổng lương phải trả cho CNV thuộc Bộ phận Sản xuất
Nợ TK 1542
Nợ TK 1547
Có TK 334

1.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý sản xuất

Nợ TK 1547
Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

1.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận trực tiếp sản xuất
Nợ TK 1542
Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

1.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của CN Bộ phận Sản xuất
Nợ TK 334
Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

2) Tính lương cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp – TK 642

– Trong Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp, phân ra làm 2 bộ phận là Bộ Phận Bán hàng và Bộ phận Quản lý DN
Bộ phận Bán hàng – TK 6421
Bộ phận Quản lý DN – TK 6422

Cách hạch toán tiền lương và trích các khoản theo lương cho Bộ phận Quản lý Doanh nghiệp

2.1 Tính tổng lương phải trả cho NV thuộc Bộ phận Quản lý
Nợ TK 6421
Nợ TK 6422
Có TK 334

2.2 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận bán hàng
Nợ TK 6421
Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

2.3 Trích BHXH, BHYT, BHTN tính vào CP của DN cho Bộ phận Quản lý
Nợ TK 6422
Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

2.4 Trích BHXH, BHYT, BHTN trừ vào lương của NV Bộ phận Quản lý DN
Nợ TK 6422
Có TK 3383 – Bảo Hiểm Xã Hội
Có TK 3384 – Bảo Hiểm Y Tế
Có TK 3389 – Bảo Hiểm Thất nghiệp

3) Tính Thuế TNCN nộp hộ khấu trừ vào Lương của người Lao Động
Nợ TK 334
Có TK 335

4) Thực hiện chi trả Lương cho Công nhân viên các bộ phận
Nợ TK 334
Có TK 1111/ TK 1121

5) Nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN
Nợ TK 3383
Nợ TK 3384
Nợ TK 3389
Có TK 1111/ TK 1121

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Mr Dương – Công Ty Kế Toán Hà Nội – Đào tạo kế toán thực tế

Liên hệ tư vấn :  0988 332 093 

Website:  http://hocnghiepvuketoan.com/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment