Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn cách hạch toán chi phí bảo hiểm thất nghiệp TK 3389

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí bảo hiểm thất nghiệp TK 3389

TK 3389 – Chi phí bảo hiểm thất nghiệp . Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình trích và đóng Bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động ở DN theo quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp. Doanh nghiệp Nhỏ và vừa phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi Bảo hiểm thất nghiệp.

Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản 3389 – Bảo hiểm thất nghiệp

Bên Nợ:

– Số Bảo hiểm thất nghiệp đã nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Bên Có:

– Trích bảo hiểm thất nghiệp vào chi phí sản xuất, kinh doanh;

– Trích bảo hiểm thất nghiệp khấu trừ vào lương của công nhân viên.

Số dư bên Có:

– Số bảo hiểm thất nghiệp đã trích nhưng chưa nộp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Phương pháp hạch toán chi phí bảo hiểm thất nghiệp cụ thể:

– Định kỳ trích bảo hiểm thất nghiệp tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh, ghi:

Nợ các TK 154, 642…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389).

– Tính số tiền bảo hiểm thất nghiệp mà công nhân viên phải nộp được trừ vào lương của công nhân viên, ghi:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389).

– Khi nộp bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp, ghi:

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3389)

Có các TK 111, 112.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Mr DƯƠNG – CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline : 0988 332 093

Website : http://trungtamketoanthanhxuan.com/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment